Hidroelektrana Ozalj

Još jedan dokaz da smo spremni za najviše zahtjeve u struci.
NR-12/24

\"\"Dominelektro d.o.o. Inženjering i proizvodnja elektroopreme je firma u privatnom vlasništvu. Predmet djelatnosti su prvenstveno sustavi regulacije napona generatora, zaštita i sinkronizacija, te nadalje grupni regulatori jalove i djelatne snage, mjerenja brzine generatora, frekventni pretvarači za zalet velikih sinkronih strojeva itd. Nadalje, realizirali smo i poslove pra????enja i rastere????enja vr??ne snage, termičke za??tite i PID regulacije razne namjene.

Osim in??enjeringa koji obuhva????a projektiranje, isporuku, monta??u, pu??tanje u pogon, godi??nje odr??avanje i servisiranje sustava ure????aja, imamo i vlastitu proizvodnju regulacijskih modula, ure????aja i releja, te nekih napajanja.