Hidroelektrana Ozalj

Još jedan dokaz da smo spremni za najviše zahtjeve u struci.
U periodu postojanja obavili smo oko dvije stotine raznih poslova uglavno vezano za Hrvatsku elektroprivredu i sustav INA, te izvozne poslove, bez ikakve reklamacije na kvalitetu.

Navodimo samo neke važnije poslove i Kupce u zadnjih pet godina.
Korisnik/InvestitorOpis
HEP TE SISAK
  • godišnje ispitivanje uvođenje unapređenja uzbude bloka 1 (nadzor impulsa, nadzor izolacije rotora, eliminiranje ležajnih struja, itd)
  • rekonstrukcija automatske sinkronizacije bloka 1 i 2
HEP TETO ZAGREB
  • izrada i isporuka sustava za nadzor le??ajnih struja i napona turbogener.
HEP HE RIJEKA
  • rekonstrukcija uvođenjem električkog i mehaničkog kočenja generatora
  • rekonstrukcija automatske sinkronizacije
  • godišnje ispitivanje uzbude i uvođenje unapređenja u sustave uzbude
  • isporuka nadzora rashladnog sustava generatora
HEP HE OZALJ
  • rekonstrukcija sinkronizacije za tri generatora u HE OZALJ1 (isporuka i PUP digitalne sinkrnizacije)
  • popravak turbinske regulacije agregata 4, 5 u HE OZALJ
JPBIH-TE TUZLA REMONT I ISPITIVANJE SUSTAVA SUSTAVA UZBUDE GENERATORA 200MVA